Pomoc chorym dzieciom

Fundacja Pomaganie Jest Proste z siedzibą w Krakowie pomaga m.in. dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta na zasadach określonych w statucie Fundacji oraz Regulaminie, czyli m.in. poprzez prowadzenie subkont* Podopiecznych oraz zbiórek, także w Internecie.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy dla chorego dziecka...

1. Prosimy, abyś w pierwszej kolejności zapoznał się z ogólnymi zasadami pomocy.

Regulamin udzielania pomocy znajdą Państwo tutaj:

2. Następnie prosimy skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Można też wykorzystać poniższy formularz:

Jednocześnie prosimy o przesłanie:

- możliwie szczegółowego opisu swojej prośby i sytuacji,

- kserokopii lub skanu najważniejszych elementów dokumentacji medycznej/finansowej (jeśli dotyczy)

- kosztorysu związanego z leczeniem/rehabilitacją/zabiegiem

- zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację, na potrzeby wstępnej weryfikacji, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub/i osoby małoletniej którą reprezentuję przez Fundację Pomaganie jest proste w celu realizacji działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

3. Fundacja rozpatruje prośbę i udziela odpowiedzi w możliwie krótkim terminie.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby konieczne jest przesłanie podpisanego porozumienia oraz kilku zdjęć Potrzebującego wraz ze zgodą na publikację na adres Fundacji.

Wzór porozumienia znajduje się tutaj:

 

5. Fundacja zakłada subkonto, publikuje zbiórkę oraz czyni starania w celu pozyskania wsparcia dla Podopiecznego.

Jednocześnie informujemy, że nikt z naszych Podopiecznych nie otrzymuje pieniędzy „do ręki”. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie rachunków lub faktur VAT.

*Co to jest subkonto?
Jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana.

FUNDACJA POMAGANIE JEST PROSTE

Ul. Flanka 14a, 30-898 Kraków

E-mail: fundacja@int.pl

Tel.: 786-182-460

NIP: 6793139580 KRS: 0000656030

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3597 0948

  • Whatsapp Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Snapchat Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
© Copyright
Bezpieczeństwo