KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, głównie dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne - poprzez opłacanie faktur za leczenie, potrzebny sprzęt oraz leki

Osoby, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ze względu na wypadek losowy

Pomagamy osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci - poprzez pomoc doraźną szczególnie rzeczową oraz doradczą

Osoby pracujące na tzw. "terenach misyjnych"

Pomagamy osobom pracującym na tzw. „terenach misyjnych” - poprzez pomoc w zakupie leków oraz produktów i materiałów medycznych

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, starsi, samotni

Pomagamy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym, starszym samotnym oraz pozostających bez pracy - poprzez obecność, doradztwo, szkolenia oraz inne programy aktywizacji, a także zwyczajną codzienną pomoc

Zwierzęta

Pomagamy zwierzętom - poprzez zbieranie środków na zakup żywności oraz zbiórki darów

Promocja dobroczynności

Zajmujemy się promocją wolontariatu oraz dobroczynności - poprzez organizację różnych wydarzeń, akcje promocyjne, itp.

Edukacja, wychowanie oraz propagowanie wartości

Zajmujemy się edukacją, wychowaniem oraz promowaniem zachowań prospołecznych - poprzez programy edukacyjne, felietony, różnego rodzaju wydarzenia, takie jak wykłady, szkolenia, konferencje, itp.

Please reload

FUNDACJA POMAGANIE JEST PROSTE

Ul. Flanka 14a, 30-898 Kraków

E-mail: fundacja@int.pl

Tel.: 786-182-460

NIP: 6793139580 KRS: 0000656030

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3597 0948

  • Whatsapp Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Snapchat Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Bezpieczeństwo