Sponsoring

Zapraszamy do współpracy na zasadzie sponsoringu.

Jesteśmy otwarci na współpracę w formie wsparcia:

- finansowego, z którego będziemy mogli finansować naszą działalność statutową,

- rzeczowego (np. w postaci udostępnienia nam lokalu pod naszą działalność, wyposażenia, itp.)

- usługowego (np. obsługa techniczna wydarzeń, doradztwo, itp.).

 

Korzyści jakie może odnieść firma dzięki sponsoringowi to m.in.:

- reklama na naszej stronie internetowej

- rozgłos, przy okazji organizowanych przez nas eventów,

- wzrost znajomości i zasięgu oddziaływania Państwa marki oraz jej wartości,

pozytywna postawa odbiorców wobec sponsora,

- ułatwienie prezentacji firmy, produktów poprzez dotarcie do nowych grup odbiorców,

- obecność logo sponsora na materiałach promocyjnych, będących nośnikiem informacji o sponsorze,

Sponsoring to forma łączenia marketingu firmy z działalnością prospołeczną i przynosząca sponsorującemu wiele realnych korzyści. To także idealna forma realizacji strategii firmy społecznie odpowiedzialnej.

Zapraszamy do współpracy!

FUNDACJA POMAGANIE JEST PROSTE

Ul. Flanka 14a, 30-898 Kraków

E-mail: fundacja@int.pl

Tel.: 786-182-460

NIP: 6793139580 KRS: 0000656030

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3597 0948

  • Whatsapp Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Snapchat Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Bezpieczeństwo